فصل اول...

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


زر ناسره چيست
 
معنی ناسره | فرهنگ فارسی معین
www.vajehyab.com/moein/ناسره
Translate this page
معنی واژهٔ ناسره در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … ناسره. فرهنگ فارسی معین. (سَ رِ) (ص .) 1 – ناخالص ، معیوب . 2 – پول تقلبی ، زر ناخالص …
معنی ناسره | لغت‌نامه دهخدا
www.vajehyab.com/dehkhoda/ناسره-2
Translate this page
کآنهمه ناموس و نام چون درم ناسره روی طلاکرده داشت هیچ نبودش عیار. سعدی . یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. حافظ. – فعل ناسره …
معنی زر | لغت‌نامه دهخدا
www.vajehyab.com/dehkhoda/زر-3
Translate this page
معنی واژهٔ زر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … ز جمعمال ندانم نشاط ممسک چیست که همچو کیسه ، زر از بهر دیگری دارد. …. زرده پنجی ؛ زری باشد قلب و ناسره که نصف آن طلای خالص است و نصف دیگر مس و امثال آن . (برهان ) (آنندراج ) …
معنی ناسره – دیکشنری آنلاین آبادیس
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/ناسره/
Translate this page
کآنهمه ناموس و نام چون درم ناسره روی طلاکرده داشت هیچ نبودش عیار. سعدی. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. حافظ. – فعل ناسره …
معنی سره – دیکشنری آنلاین آبادیس
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سره/
Translate this page
[ س َ رَ / رِ ] (ص ، اِ) زر رایج تمام عیار باشد و نقیض قلب است که ناسره گویند. (برهان ) (جهانگیری ). سیم و زر قلب راناسره خوانند و پاک را سره. (آنندراج ) : زرگرفرونشاند …

 NS